Skip to content

Evangelisatie

Het Strandheem Festival is een jaarlijks terugkerend evenement. Van Hemelvaartsdag t/m zondag staan er diverse tenten op het prachtige terrein waarin 4 dagen lang activiteiten worden gehouden zoals gezinsdiensten, kinderconcerten en (worship)concerten. Er worden inspirerende sprekers uitgenodigd en vele bekende bands komen graag naar het Strandheem Festival. Ook zijn er diverse workshops en seminars en heeft het festival een prachtig jongerenprogramma (www.strandheemfestival.nl/uwave)

Het hele weekend is er doorlopende catering. Verder staan er diverse kraampjes opgesteld. De toegang tot het terrein is altijd gratis! Wel is er vaak een collecte om het festival te kunnen bekostigen en wordt er soms een entree gevraagd voor een concert.

Het festival is voor iedereen, jong en oud, groot en klein, rijk en arm, gelovig of ongelovig. God heeft iedereen even lief, voor Hem is er geen verschil.

Wij organiseren dit festival omdat we een sterk verlangen hebben om te evangeliseren. Op deze manier willen wij op een laagdrempelige manier het evangelie naar buiten brengen. Wij vragen u vooral ook om uw niet gelovige familie, kennissen of buren uit te nodigen om eens mee te gaan! Elk jaar trekt het evenement duizenden bezoekers uit de wijde regio.

Als u hele kleine kinderen hebt is dat geen probleem, in een ruime partytent naast de grote tent is er op donderdag- en zondagochtend kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. De oppas is een half uur voor de dienst aanwezig.

Geschiedenis

Vanaf 1977/1978 werden er al openluchtdiensten gehouden bij Strandheem. De organisatie was in handen van kerken uit de omgeving van Opende en werd om de beurt geleid door commissieleden. In 1987 kwam het idee om een grote tentcampagne te organiseren. De evangelisatiecommissies van Opende en Kornhorn hielden eenmaal per jaar een openluchtsamenkomst bij “Strandheem”, wat men graag wilde uitbreiden. Initiatiefnemers waren o.a. de heren Trommel en Zwier. Vanuit beide kerken werd contact gezocht met dhr. Lindeboom en dhr. van Kammen van de Gereformeerde kerk van Surhuisterveen omdat zij ervaring hadden met tent-evangelisatie.

De eerste besprekingen om een grote tentcampagne in Opende te starten dateren van oktober 1988. Er werd een commissie samengesteld en voorzitter werd dhr. Lindeboom. De eerste tentcampagne werd gehouden in 1990. Vanzelfsprekend werd Strandheem gekozen als locatie, ook vanwege de centrale ligging. De naam van de campagne werd Evangelisatiecampagne Strandheem. Firma van Kammen uit Kollumerzwaag leverde de eerste tent en is nu nog de leverancier van onze grote tent. De tent was tijdens de eerste campagne voor de helft gevuld (ongeveer 100-150 mensen).

Na deze 1e campagne werd de commissie uitgebreid met leden van de Hervormde, Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerken uit de dorpen Opende, Drachtstercompagnie, Surhuisterveen en Kornhorn. In totaal waren er toen 8 gemeenten welke allemaal vertegenwoordigd werden door 2 leden. Op deze manier werd een commissie samengesteld die uit 18 personen bestond. Er was altijd een prettige samenwerking. Na 7 jaar werd de voorzittershamer overgedragen aan dhr. van Kammen van de Gereformeerde kerk van Surhuisterveen. De langst zittende voorzitter was dhr. Kappe die maar liefst 20 jaar in de commissie heeft gezeten waarvan 10 jaar als voorzitter (van 2001-2010) De campagne werd in die tijd uitgebreid naar 9 kerken, waardoor de commissie bestond uit 20 leden.

In de loop der jaren komen er steeds meer mensen naar de tentdiensten. In 2014 werd een heus jubileum gehouden omdat de evangelisatiecampagne voor de 25e keer werd gehouden. Het evenement trok in dat jaar meer dan 3000 bezoekers!

De evangelisatiecampagne is een aantal keren verhuisd naar andere locaties, maar het beleef altijd in de buurt van Strandheem.

Sinds 2015 is er heel veel veranderd. Er wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een prachtige nieuwe locatie met veel parkeergelegenheid, op de kruising van de Kolonieweg en de Leidijk, vlakbij Camping Strandheem. De naam van de evangelisatiecampagne werd gewijzigd in “Strandheem Festival” en het festival kreeg een nieuwe huisstijl. De website werd vernieuwd – www.strandheemfestival.nl – en er wordt sinds die tijd een prachtig magazine uitgegeven. Er wordt een stichting opgericht en in het bestuur zitten ca. 10 enthousiaste mensen uit de regio. Het festival krijgt steeds meer bekendheid en groeit enorm. Het programma is erg uitgebreid en professioneel van opzet. Ook vele bedrijven verbinden hun naam aan het festival d.m.v. sponsoring (in 2024 zijn er inmiddels meer dan 200 bedrijven lid van de ondernemersgroep) en vele kerken uit Groningen en Friesland steunen het Strandheem Festival, zowel financieel als ook met gebed en daar zijn we heel blij mee. Ook weet de commissie zich gezegend met ruim 300 vrijwilligers die meewerken aan het organiseren van het festival. Bijzonder is ook dat er in 2019 een speciaal jongerenteam is ontstaan die het verlangen heeft jongeren in beweging te zetten voor God. Ze hebben het jongerenprogramma de naam Uwave gegeven.

Helaas kon er door de corona crisis in 2020 voor het eerst in vele jaren geen Strandheem Festival gehouden worden. De laatste jaren is het festival dus enorm gegroeid en na de 2 corona jaren trok het evenement in 2024 maar liefst 14.000 bezoekers!

Het bestuur heeft het verlangen om te evangeliseren en denkt op deze manier nog meer mensen te kunnen bereiken die Hem nog niet kennen.

Back To Top