Evangelisatie

Het Strandheem Festival is een jaarlijks terugkerend evenement. Van Hemelvaartsdag t/m zondag staan er diverse tenten op het prachtige terrein waarin 4 dagen lang activiteiten worden gehouden zoals gezinsdiensten, kinderconcerten en (worship)concerten. Er worden inspirerende sprekers uitgenodigd en vele bekende bands komen graag naar het Strandheem Festival. Ook zijn er diverse workshops en seminars en heeft het festival een prachtig jongerenprogramma (www.strandheemfestival.nl/uwave)

Het hele weekend is er doorlopende catering. Verder staan er diverse kraampjes opgesteld. De toegang tot het terrein is altijd gratis! Wel is er vaak een collecte om het festival te kunnen bekostigen en wordt er soms een entree gevraagd voor een concert.

Het festival is voor iedereen, jong en oud, groot en klein, rijk en arm, gelovig of ongelovig. God heeft iedereen even lief, voor Hem is er geen verschil.

Wij organiseren dit festival omdat we een sterk verlangen hebben om te evangeliseren. Op deze manier willen wij op een laagdrempelige manier het evangelie naar buiten brengen. Wij vragen u vooral ook om uw niet gelovige familie, kennissen of buren uit te nodigen om eens mee te gaan! Elk jaar trekt het evenement duizenden bezoekers uit de wijde regio.

Als u hele kleine kinderen hebt is dat geen probleem, in een ruime partytent naast de grote tent is er op donderdag- en zondagochtend kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. De oppas is een half uur voor de dienst aanwezig.

Geschiedenis

Vanaf 1977/1978 werden er al openluchtdiensten gehouden bij Strandheem. De organisatie was in handen van kerken uit de omgeving van Opende en werd om de beurt geleid door commissieleden. In 1987 kwam het idee om een grote tentcampagne te organiseren. De evangelisatiecommissies van Opende en Kornhorn hielden eenmaal per jaar een openluchtsamenkomst bij “Strandheem”, wat men graag wilde uitbreiden. Initiatiefnemers waren o.a. de heren Trommel en Zwier. Vanuit beide kerken werd contact gezocht met dhr. Lindeboom en dhr. van Kammen van de Gereformeerde kerk van Surhuisterveen omdat zij ervaring hadden met tent-evangelisatie.

De eerste besprekingen om een grote tentcampagne in Opende te starten dateren van oktober 1988. Er werd een commissie samengesteld en voorzitter werd dhr. Lindeboom. De eerste tentcampagne werd gehouden in 1990. Vanzelfsprekend werd Strandheem gekozen als locatie, ook vanwege de centrale ligging. De naam van de campagne werd Evangelisatiecampagne Strandheem. Firma van Kammen uit Kollumerzwaag leverde de eerste tent en is nu nog de leverancier van onze grote tent. De tent was tijdens de eerste campagne voor de helft gevuld (ongeveer 100-150 mensen).

Na deze 1e campagne werd de commissie uitgebreid met leden van de Hervormde, Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerken uit de dorpen Opende, Drachtstercompagnie, Surhuisterveen en Kornhorn. In totaal waren er toen 8 gemeenten welke allemaal vertegenwoordigd werden door 2 leden. Op deze manier werd een commissie samengesteld die uit 18 personen bestond. Er was altijd een prettige samenwerking. Na 7 jaar werd de voorzittershamer overgedragen aan dhr. van Kammen van de Gereformeerde kerk van Surhuisterveen. De langst zittende voorziter was dhr. Kappe die maar liefst 20 jaar in de commissie heeft gezeten waavan 10 jaar als voorzitter (van 2001-2010) De campagne werd in die tijd uitgebreid naar 9 kerken, waardoor de commissie bestond uit 20 leden.

In de loop der jaren komen er steeds meer mensen naar de tentdiensten. In 2014 werd een heus jubileum gehouden omdat de evangelisatiecampagne voor de 25e keer werd gehouden. Het evenement trok in dat jaar meer dan 3000 bezoekers!

De evangelisatiecampagne is een aantal keren verhuisd naar andere locaties, maar het beleef altijd in de buurt van Strandheem. In 2015 bestaat de commissie uit 11 enthousiaste mensen die lid zijn van allemaal verschillende kerken uit Opende, Kornhorn, Surhuisterveen en Drachtstercompagnie. We worden gesteund door steeds meer kerken uit dorpen uit de regio, zowel financieel maar ook met gebed en daar zijn we heel blij mee.

In 2015 is de naam van de evangelisatiecampagne veranderd in “Strandheem Festival” en kreeg het festival een nieuw logo. De website werd vernieuwd – www.strandheemfestival.nl – en er werd ook aandacht besteed aan social media zoals twitter en facebook. Wij hebben nog steeds het verlangen om te evangeliseren en denken op deze manier nog meer mensen te kunnen bereiken die Hem nog niet kennen. In 2015 wordt ook voor het eerst gebruik gemaakt van een prachtige nieuwe locatie met een grote parkeerplaats op de kruising van de Kolonieweg en de Leidijk, vlakbij Camping Strandheem.

De laatste jaren is het festival enorm gegroeid en in 2019 trok het evenement maar liefst 11.000 bezoekers!