Naam van de instelling;

Stichting Evangelisatie Strandheem / Strandheem Festival

RSIN nummer;

854588899

Postadres;

Waskmerwei 2, 9248 SN  Siegerswoude

Bezoekadres;

Leidijk’s Reed Opende

Doelstelling;

Wij zijn een stichting met als doel Jezus Christus bekend te maken aan iedereen die Hem nog niet kent, en we willen laten zien hoe hij hun Verlosser en Redder kan zijn. Als christenen worden we opgeroepen om het Evangelie van God te verspreiden en dat is wat wij graag willen, Hem bekend maken, ook aan ongelovigen en anders denkenden. Tevens willen we christenen opbouwen in hun geloof en is er tijdens ons festival ruimte om relaties op te bouwen. Wij werken vanuit Zijn Woord en dat is ook ons richtsnoer.

Beleidsplan;

het beleidsplan is opgenomen in het jaarverslag

Beloningsbeleid;

geen

Activiteiten;

een overzicht van de activiteiten vindt u op de website, facebook, instagram en twitter

Overzicht financiën 2019;

Netto Omzet 79.383

Bijdragen derden 52.600

Totale baten 131.983

Directe kosten 8.533

Exploitatiekosten 41.658

Activiteiten 53.479

Totale lasten 127.335