Naam van de instelling;

Stichting Evangelisatie Strandheem / Strandheem Festival

RSIN nummer;

854588899

Postadres;

Waskmerwei 2, 9248 SN  SIegerswoude

Bezoekadres;

Leidijk’s Reed Opende

Doelstelling;

Wij zijn een stichting met als doel Jezus Christus bekend te maken aan iedereen die Hem nog niet kent, en we willen laten zien hoe hij hun Verlosser en Redder kan zijn. Als christenen worden we opgeroepen om het Evangelie van God te verspreiden en dat is wat wij graag willen, Hem bekend maken, ook aan ongelovigen en anders denkenden. Tevens willen we christenen opbouwen in hun geloof en is er tijdens ons festival ruimte om relaties op te bouwen. Wij werken vanuit Zijn Woord en dat is ook ons richtsnoer.

Bestuurssamenstelling;

Dick Keizer (voorzitter), Henk Vriesema (penningmeester), Anja Vlietstra (secretaresse)

Beleidsplan;

het beleidsplan is opgenomen in het jaarverslag

Beloningsbeleid;

geen

Activiteiten;

een overzicht van de activiteiten vindt u op de website, facebook, instagram en twitter

Overzicht financiën;

Inkomsten;

bijdrage kerken, giften en collectes Eur 35.000,-

sponsorinkomsten Eur 45.000,-

opbrengst catering en overige inkomsten Eur 10.000,-

Uitgaven;

tenthuur inclusief verwarming en toiletten Eur 35.000,-

kosten licht en geluid, sprekers en artiesten Eur 40.000,-

kosten drukwerk Eur 7.500,-

inkoop voor de catering Eur 7.000,-

overige kosten Eur 500,-