Skip to content

In onderstaand reglement vind je de huisregels die op het terrein van Strandheem Festival van toepassing zijn. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Bij overtreding van de huisregels wordt je van het terrein gezet en bestaat de kans dat we je overtreding aan de politie melden.

 Terrein

 • Rondom en op het festivalterrein wordt gebruik gemaakt van camerabewaking.
 • Het is niet toegestaan op of in de directe omgeving van het festivalterrein goederen te verhandelen en/of je schuldig te maken aan heling.
 • Het is niet toegestaan met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek. De gemaakte schade wordt persoonlijk op jou verhaald.
 • Auto’s en fietsen moeten op de door de parkeerwachten aangegeven plekken geparkeerd worden. Er zijn speciale plekken waar alleen mensen met een gehandicapten parkeerkaart mogen parkeren. Indien je je niet aan de parkeerregels houdt loop je het risico dat je voertuig door ons verwijderd wordt.
 • Consumpties kun je kopen met je pinpas of met consumptiemunten. Deze munten kun je kopen bij het ‘infoblikje’ op het terrein. Gekochte munten kunnen niet retour genomen worden.
 • Het is niet toegestaan om foto-, film-, of andere opnamen te maken op het festivalterrein zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Helaas is het niet mogelijk om je hond mee te nemen naar het Strandheem Festival. Dit vanwege de grote hoeveelheid aan mensen.
  Natuurlijk mogen hulphonden – als zodanig herkenbaar – wel met je mee het terrein op.
 • Het is niet toegestaan te kamperen op het festivalterrein en/of op de bijbehorende parkeerplaatsen. Kamperen is mogelijk op ëën van de vele campings vlakbij de festivallocatie.

 Verboden middelen

 • Het gebruiken of bij je hebben van wapens is ten strengste verboden.
 • Het verhandelen en consumeren van verdovende middelen en alcoholhoudende dranken is ten strengste verboden.

Calamiteiten

 • Volg bij calamiteiten altijd de instructies van de medewerkers op. Raak bij brand niet in paniek en waarschuw onmiddellijk vrijwilligers van Strandheem Festival.
 • Als bezoeker ben je verplicht de voorschriften en aanwijzingen van medewerkers op te volgen.
 • Er zijn gediplomeerde EHBO’ers op het festivalterrein aanwezig die eerste hulp kunnen verlenen.
 • De mogelijkheid kan zich voordoen dat je je moet laten onderwerpen aan een controle door medewerkers. Deze controle is ter bescherming van de algemene veiligheid voor alle bezoekers.

 Aansprakelijkheid

 • Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/ of goederen noch voor diefstal van goederen.
 • Het is niet toegestaan materiaal mee te nemen vanaf het festival- en omliggende terrein. Bij beschadiging van festivalmateriaal en/of materiaal van derden op en in de directe omgeving van het festivalterrein ben je aansprakelijk. De gemaakte schade wordt persoonlijk op jou verhaald.
 • Het gebruik van de pannakooi en het springkussen is op eigen risico. We vragen ouders om zelf toezicht te houden op hun kinderen.
 • Gevonden voorwerpen dien je bij de infostand van Strandheem Festival of medewerkers in te leveren.
 • Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • In de tent wordt meer dan 80 db (A) aan geluid geproduceerd. Strandheem Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in de tent is op eigen risico.
Back To Top