Help mee

Wil jij mee helpen met de voorbereidingen voor ons festival of tijdens het festival? Wij hebben nog diverse vrijwilligers nodig voor de opbouw en afbraak op het terrein, parkeerwachters, kinderwerk, muntverkoop en de catering.

Wil jij je steentje bijdragen? Stuur dan even een mail naar vrijwilligers@strandheemfestival.nl

 

Bid mee

Wij hebben een gebedsgroep binnen het Strandheem Festival en vragen ook jou om te bidden voor ons festival.

 

Geef

Het Strandheem Festival organiseren kost meer dan Eur 90.000,-
De entree is altijd gratis en we zijn voor onze inkomsten afhankelijk van sponsors, collectes tijdens de diensten en giften van kerken en particulieren.
Gelukkig hebben we een trouwe groep aan sponsors en ontvangen we ook regelmatig giften. Uw financiële bijdrage stellen we zeer op prijs.

Onze bankgegevens zijn;
Rekeningnummer; NL12 RABO 0300 7770 51 t.n.v. Strandheem Festival